Σχεδιασμός και ανακαίνιση καταστήματος υποδημάτων | Sedici | Περιστέρι

Μελέτη και σχεδιασμός  του καταστήματος υποδημάτων, Sedici, στο Περιστέρι.