Σχεδιασμός και ανακαίνιση καταστήματος υποδημάτων | Sedici | Αιγάλεω

Μελέτη και σχεδιασμός  του καταστήματος υποδημάτων, Sedici, στο Αιγάλεω.