Σχεδιασμός, ανακαίνιση, μικρής κατοικίας | Λευκωσία

Μελέτη, σχεδιασμός, ανακαίνιση,  μικρής κατοικίας 40τμ. στη Λευκωσία.