Μελέτη, σχεδιασμός, ανακαίνιση κατοικίας στους Αμπελόκηπους.

Μελέτη, σχεδιασμός ανακαίνισης,  κατοικίας στους Αμπελόκηπους.