Σήμανση Φαρμακείων |Τι επιτρέπεται

Κάθε σύγχρονο φαρμακείο, χρειάζεται να έχει σωστή σήμανση που θα τραβήξει την προσοχή του κοινού.  Η σωστή οπτική επικοινωνία είναι απαραίτητη για να κεντρίσει τους περαστικούς και να τους προσκαλέσει να μπούνε στο φαρμακείο σας.

%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5

Διαβάστε παρακάτω τις διατάξεις που διαμορφώνουν το σχεδιασμό και την κατασκευή της επιγραφής και του σταυρού του φαρμακείου σας. Ενημερωθείτε και γνωρίστε ποιοι είναι οι περιορισμοί που θα πρέπει να ακολουθήσετε τη στιγμή της ανακαίνισης της όψης του φαρμακείου σας.

%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5

-Οι επιγραφές των φαρμακείων επιτρέπεται να είναι κάθετες προς την όψη του κτιρίου, με ανώτατο όριο διαστάσεων 0,7Χ0,7Χ0,25μ και δεν μπορούν να απέχουν από την όψη του κτιρίου περισσότερο από 0,30μ. Το κάτω μέρος των επιγραφών, δεν μπορεί να απέχει λιγότερο των 3m από τη στάθμη του πεζοδρομίου και η εξωτερική πλευρά τους να βρίσκεται σε απόσταση πέραν του 0,50m. από την νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.

-Στα φαρμακεία πρέπει να τοποθετείται υποχρεωτικά φωτεινό πλαίσιο με πράσινο σταυρό, στο κέντρο του οποίου μπορεί να υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού.

-Η ένταση του φωτισμού των σταυρών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά περισσότερα από 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που υπάρχει στον δημόσιο χώρο, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η επιγραφή. Ο φωτισμός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μέσα δημιουργίας οπτικών εντυπωσιασμών, όπως τρεμολαμπυρίσματα, χρωματικές εναλλαγές, κινούμενες προβολές κ.λπ

-Απαγορεύεται γενικώς η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν την θέση ή την διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων, καθώς επίσης και η προβολή εντύπων, χειρογράφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων, πέρα από το ιδεατό στερεό του κτιρίου. Εξαίρεση αποτελεί η τοποθέτηση επιγραφών από τα φαρμακεία, που έχουν σχετική άδεια από τους οικείους Ο.Τ.Α. ,πάντοτε στο ιδεατό στερεό του κτιρίου.

-Απαγορεύεται η τοποθέτηση, στον ευρύτερο χώρο των οδών, πάσης επιγραφής ή εγκαταστάσεως που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση με τις δημόσιες πινακίδες κυκλοφορίας και θάμβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπάσει την προσοχή.

-Η ανάρτηση πινακίδας με την ένδειξη «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», καθώς επίσης και του ονόματος του αδειούχου φαρμακοποιού είναι υποχρεωτική.
Όταν το φαρμακείο δεν λειτουργεί ο σταυρός υποχρεωτικά μένει κλειστός.