Μελέτη και σχεδιασμός ξενοδοχείου | Irina Beach Hotel | Κως Hotel plan and design | Irina Beach Hotel | Kos island

Το ξενοδοχείο Irina Beach Hotel βρίσκεται στα παράλια της περιοχής Τιγκάκι Στην Κω με βλέποντας απέναντι την Τουρκία

 

Προσεγγίσαμε το έργο αυτό προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μία ανάλαφρη νησιωτική έκφραση μέσα από γεωμετρικές σύγχρονες φόρμες και αφαιρετικές προσεγγίσεις δίνοντας μια νέα σχεδιαστική προσέγγιση στην παραδοσιακή αυτή αρχιτεκτονική και χρωματική παλέτα.

Τα δωμάτια θα έπρεπε να δείχνουν σύγχρονα, λιτά ενώ παράλληλα το κόστος έπρεπε να μείνει χαμηλό δίχως να θυσιαστεί η ποιότητα της κατασκευής. Ο φωτισμός δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να δημιουργήσει διάφορα σενάρια ανάλογα με τη διάθεση του.

Οι διαρρυθμίσεις των δωματίων έπρεπε να έχουν την δυνατότητα επίσης να υποστηρίζουν και μεγάλες οικογένειες οπότε έπρεπε να βρεθούν τρόποι να μπορούν να γίνονται προσθήκες επιπλέων κλινών χωρίς να υπόκειται ο χώρος σε συνωστισμό επίπλων.

Η κατασκευή πραγματοποιείται υποστηρίζοντας τους ξυλουργούς και κατασκευαστές τις περιοχής.Irina Beach Hotel is located on the coast of the area of Tigaki watching across Turkey.

We approached this project trying to create a heavenly island expression through modern geometric forms and abstract approaches giving a new design approach to this traditional architecture and color palette.

Rooms would have to show contemporary and simple while costs had to remain low without sacrificing the quality of construction. The lighting gives the user the ability to create different scenarios depending on his display.

Furnishing of the rooms should also have the ability to support large families, so the extra beds were placed in such a way that the space would be comfort.

The construction is carried out by supporting the carpenters and builders of the region.