Μελέτη και σχεδιασμός καταστήματος λευκών ειδών | Gevorest | Kings Avenue Mall |ΚύπροςLinen store plan and design | Gevorest | Kings Avenue Mall |Cyprus

Με χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι το γραφείο μας έχει αναλάβει τη μελέτη και το σχεδιασμό της νέας γραμμής των καταστημάτων Gevorest στην Κύπρο!

Κυρίαρχο στοιχείο της νέας γραμμής είναι η παρέμβαση στην επιφάνεια της οροφής. Το ύφασμα που εγκαθίσταται εκεί, δημιουργεί κυμματισμούς και κατευθύνει την διαδρομή των επισκεπτών του καταστήματος. Τα φώτα που τοποθετούνται ανάμεσα στα υφάσματα δημιουργούν μία απαλή φωτεινή πηγή που προσφέρει χαλάρωση και γαλήνη!

 With great pleasure we would like to announce you that our office has undertaken the study and design of the new line of Gevorest branches in Cyprus!

The dominant feature of the new line is the interference of the roof surface . The fabric, which is installed there, creates waviness and directs the path of visitors of the store. The lights that are placed between the fabrics, create a soft light source that offers relaxation and tranquility!