Η Όμορφη Πόλη γράφει για μας!Omorfi Poli magazine wrote about us

Το iidsk interior design τώρα και στην ‘Όμορφη Πόλη’! Είμαστε σε ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το online περιοδικό ‘Όμορφη Πόλη’ αναγνωρίζει και στηρίζει το design μας.

Μπορείτε λοιπόν, μέσα από την ανάρτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα, να πάρετε μια γεύση από τα project που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως θα διαπιστώσετε, οι πελάτες που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας, αποτελούνται από μεγάλη λίστα πελατών γνωστών εταιριών.

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε αναρτήσεις από δουλειές μας που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και κάποιες γενικές πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας του στούντιο σχεδιασμού μας.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο http://omorfipoli.com/PROJECTS/iidsk.php .

The iidsk interior design now in “Omorfi Poli”! We are pleased to announce that the online magazine “Omorfi Poli” recognizes and supports our design.

Through posting on the webpage, you can get a glimpse of the project that has taken place lately. As you will find, customers who trust our services consist of large client list of known companies.

On the website you will find posts from our works carried out, as well as some general information and contact numbers of our design studio.

 For more information click http://omorfipoli.com/PROJECTS/iidsk.php.