Small residence design | Koukaki

Plan and design of 20mhouse at Koukaki, Athens.