Axilleion | Cafe | Kato Patisia

Plan and design of Axilleion cafe at Kato Patisia.