Σχεδιασμός Ξενοδοχείου | Blue Island Hotel | Ναξος

Σχεδιασμός του ξενοδοχείου Blue Island Hotel στη Νάξο.