Χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων | Κύπρος

Μελέτη και σχεδιασμός πολυχώρου πολιτισμού στην Αθήνα.