Ανακαίνιση hotel apartment | Νέο Ψυχικό

Μελέτη, σχεδιασμός και ανακαίνιση διαμερίσματος στο Νέο Ψυχικό.