Ανακαίνιση διαμερίσματος | Γαλάτσι

Μελέτη, σχεδιασμός και ανακαίνιση κατοικίας στο Γαλάτσι.