Σχεδιασμός, ανακαίνιση κατοικίας | Νέο Ηράκλειο

Μελέτη, σχεδιασμός και ανακαίνιση κατοικίας στο Ν. Ηράκλειο, Αττικής.

ανακαίνιση, διακόσμηση, κατασκευή, κατοικιών, μελέτη, σχεδιασμός