Μελέτη, σχεδιασμός, ανακαίνιση κατοικίας στους Αμπελόκηπους.

Μελέτη, σχεδιασμός ανακαίνισης,  κατοικίας στους Αμπελόκηπους.

Residential, ανακαίνιση, διακόσμηση, κατασκευή, κατοικιών, μελέτη, σχεδιασμός