Κατάστημα οπτικών | Ανακαίνιση και σχεδιασμός | Ύδρα